Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/03a_r/functions.php on line 177

Konkurs kompozytorski Grohman Orchestra

 

 Informacje ogólne

Grohman Orchestra zaprasza do udziału w Konkursie Kompozytorskim „Klasyczna orkiestra - mała forma rozrywkowa”.

Celem Konkursu jest skomponowanie utworu dla Grohman Orchestra, którego premiera odbędzie się w sezonie artystycznym 2017/2018 roku podczas specjalnie zorganizowanego koncertu. Nabór zgłoszeń zakończy się 15 kwietnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2017 roku.

Regulamin

 • Organizatorem konkursu jest Grohman Orchestra oraz Q4Q Impresariat Artystyczny.
 • Celem Konkursu jest promocja nowych form kompozytorskich oraz poszerzenie repertuaru Grohman Orchestra.
 • Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu o szeroko pojętym „charakterze rozrywkowym” w formie walca, polki, marsza czy innego tańca w dowolnym potraktowaniu formy z uwzględnieniem konieczności zasadniczej czyli melodii, na orkiestrę kameralną. Skład instrumentalny zespołu stanowią niezależne głosy muzyczne (pojedyncze osoby): Skrzypek stojący- dyrygent, pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, pierwsza waltornia, druga waltornia, perkusja (jedna osoba – nie rozrywkowy zestaw perkusyjny). Czas trwania utworu od 3 do 8 minut.
 • Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy utwory.
 • Utwór zgłoszony do konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.
 • Na konkurs należy przesłać anonimowo po 3 egzemplarze partytury każdego utworu (wraz z rozpisanymi materiałami dla zespołu – głosami) oraz płytę CD z jej elektronicznym zapisem (w formacie PDF), w kopercie oznaczonej godłem słownym bądź cyfrowym. Obowiązuje komputerowy skład nut.
 • Do partytur musi być dołączona zaklejona koperta opisana tym samym godłem, zawierająca dane i oświadczenia kompozytora według wzoru określonego w załączniku do regulaminu – dostępnego również na stronie internetowej Organizatora: www.grohmanorchestra.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Karcie zgłoszenia.
 • Jury Konkursu stanowią muzycy Grohman Orchestra, werdykt zostanie wydany po wcześniejszym przegraniu utworów na żywo
 • Materiały na konkurs należy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2017 r. na adres: Grohman Orchestra, 94-276 Łódź, ul. Marszowa 4 z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski Grohman Orchestra.
 • Informacje o laureatach konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora www.grohmanorchestra.pl , do dnia 30 czerwca 2017 r.
 • Nagrodą w konkursie jest premierowe wykonanie „Utworu” na specjalnie zorganizowanym koncercie w Łodzi oraz kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2017/2018.
 • Zespół ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych), a jego decyzje są ostateczne.
 • Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatora. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora do końca lipca 2017 r.
 • Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

plakat konkursstat4u